deutsche Version - v přípravě
PROFIL FIRMY KONTAKTY ZAKÁZKY REFERENCE UKÁZKY OSTATNÍ
 RÁDI VÁM ZPRACUJEME :

Lesní hospodářské plány
Lesní hospodářské osnovy
Projekty zalesnění
Plány péče
Podklady k žádosti o odnětí    nebo o omezení PUPFL
Ocenění pozemků  a trvalých     porostů včetně lesních
Znalecké posudky
Výpočet výše újmy nebo    škody způsobené na lesích
Výpočet výše újmy vzniklé    omezením lesního hospodaření


 DÁLE PROVÁDÍME :

Velkoformátové tisky
Laminování (fóliování)
Digitální zpracování dat


   AKTUALIZACE: 15.04.2016


LESPROJEKT BRNO, a.s.
Společnost je zapsána v OR u KS Brno, oddíl B, vložka 1976

Jezuitská 13; 602 00 BRNO
Tel.: 542 513 251 (542 513 259)
E-mail: info@lesprojekt-brno.cz
Fax: 542 513 258
IČ: 65279191     DIČ: CZ65279191

Společnost LESPROJEKT BRNO, a.s. vznikla v roce 1996 v rámci probíhající transformace Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem, pobočky Brno. Do této společnosti přešla většina projektantů z původní organizace. Dlouholetá praxe zaměstnanců je zárukou vysoké odbornosti a kvality výsledných děl.

Specializujeme se zejména na tvorbu lesních hospodářských plánů, lesních hospodářských osnov, realizaci projektů a poradenství v oblasti lesnictví a ochraně přírody a krajiny.

Naše společnost zpracovala v letech 1996 – 2015 lesní hospodářské plány a osnovy (tj. s platností k 1.1.1998 až k 1.1.2015) na ploše přes 506 000 ha v oblastech LHC Jihlava, Přibyslav, Prostějov, Brno, Svitavy, Židlochovice, Janovice, Rájec, Tábor, Tišnov, Náměšť nad Oslavou, ŠLP Masarykův les Křtiny, Nové Hrady, Luhačovice, Telč, Bučovice, Račice, Znojmo, Strážnice, Nové Město, Brumov, Pelhřimov, Vodňany, Černá Hora, NP Podyjí a Ostravice.

V letošním roce dokončujeme přes 29 000 ha plánů a osnov převážně v oblasti LS Bučovice (Račice) a LS Znojmo (tj. s platností k 1.1.2016) a máme rozpracováno přes 28 000 ha převážně v oblasti LS Strážnice a LS Nové Město (tj. s platností k 1.1.2017).


LESPROJEKT BRNO, a.s je členem Sdružení taxačních kanceláří (STK).

Společnost zakázky zpracovává svými stálými zaměstnanci, kterých je v současné době 17. Společnost má sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu povolání u České pojišťovny.