Taxační kancelář

LESPROJEKT BRNO, a.s.

Lesní hospodářské plány

Lesní hospodářské osnovy

Poradenství v lesnictví


Rádi vám zpracujeme

 • lesní hospodářské plány
 • lesní hospodářské osnovy
 • projekty zalesnění
 • plány péče
 • podklady k žádosti o odnětí nebo o omezení PUPFL
 • ocenění pozemků a trvalých porostů včetně lesních
 • znalecké posudky
 • výpočet výše újmy nebo škody způsobené na lesích
 • výpočet výše újmy vzniklé omezením lesního hospodaření

Dále provádíne:

 • velkoformátové tisky
 • laminování (fóliování)
 • digitální zpracování dat

O společnosti

Společnost LESPROJEKT BRNO, a.s. vznikla v roce 1996 v rámci probíhající transformace Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem, pobočky Brno. Do této společnosti přešla většina projektantů z původní organizace. Dlouholetá praxe zaměstnanců je zárukou vysoké odbornosti a kvality výsledných děl.

Specializujeme se zejména na tvorbu lesních hospodářských plánů, lesních hospodářských osnov, realizaci projektů a poradenství v oblasti lesnictví a ochraně přírody a krajiny.

Naše společnost zpracovala lesní hospodářské plány a lesní hospodářské osnovy v oblastech bývalých lesních hospodářských celků Jihlava, Přibyslav, Prostějov, Brno, Svitavy, Židlochovice, Janovice, Rájec, Tábor, Tišnov, Náměšť nad Oslavou, ŠLP Masarykův les Křtiny, Nové Hrady, Luhačovice, Telč, Bučovice, Račice, Znojmo, Strážnice, Nové Město, Brumov, Pelhřimov, Vodňany, Černá Hora, NP Podyjí a Ostravice.

V letošním roce dokončujeme přes 23 000 ha plánů a osnov (tj. s platností k 1.1.2024) a máme rozpracováno přes 25 000 ha plánů a osnov (tj. s platností k 1.1.2025).

LESPROJEKT BRNO, a.s je členem Sdružení taxačních kanceláří (STK).

Společnost zakázky zpracovává svými zaměstnanci, kterých je v současné době 11. Společnost má sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu povolání u České pojišťovny.