GDPR

Naše společnost se řídí Nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a tyto zásady má implementovány do vnitřního předpisu.