Graf rozložení věkových stupňů

Graf zastoupení dřevin

Ukázka plochové tabulky sumář

Ukázka plochové tabulky

Ukázka lesní hospodářské evidence

Ukázka z hospodářské knihy