Obrysová mapa

přehledná lesnická mapa...

Obrysová mapa

Přehledná lesnická mapa

Doplňující linie: hranice lesů zvláštního určení, lesů ochranných, pásma PHO I., hranice zvláště chráněných území.

Podklad mapy: SMO.

Vyhotovuje se s vrstevnicemi či bez dle přání zákazníka.

Porostní mapa

lesnická mapa s barevně odlišenými věkovými stupni...

Porostní mapa

Lesnická mapa s barevně odlišenými věkovými stupni, zobrazením výstavků a sníženého zakmenění.

Doplňující linie: hranice lesů zvláštního určení, lesů ochranných, pásma PHO I., hranice zvláště chráněných území, národních parků a chráněných krajinných oblastí.

Podklad mapy: SMO.

Mapa se obvykle vyhotovuje s vrstevnicemi.

Těžební mapa

lesnická mapa s barevně odlišenými způsoby těžeb...

Těžební mapa

Lesnická mapa s barevně odlišenými způsoby těžeb, jednotlivými výběry, kotlíky a plochami 1. věkových stupňů. Na přání zákazníka může mapa obsahovat i barevně vylišené plochy prořezávek a probírek.

Doplňující linie: hranice lesů zvláštního určení, lesů ochranných, pásma PHO I. a II., pásma minerálních vod, hranice evropsky významných lokalit, ptačích oblastí, zvláště chráněných území, národních parků, chráněných krajinných oblastí.

Podklad mapy: SMO.

Mapa se obvykle vyhotovuje s vrstevnicemi.

Parcelní mapa

mapa znázorňující plochy parcel...

Parcelní mapa

Mapa znázorňující plochy parcel s barevně vylišenými parcelními čísly na lesnickém detailu. Plochy parcel bývají bíle či bledě zeleně.

Doplňující linie: mapa běžně neobsahuje doplňující linie.

Podklad mapy: SMO.

Mapa je bez vrstevnic.

Typologická mapa

lesnická mapa s hranicemi a názvy lesních typů...

Typologická mapa

Lesnická mapa s hranicemi a názvy lesních typů. Aktuální vrstvu lesnické typologie dodává Ústav pro hospodářskou úpravu lesa.

Doplňující linie: hranice přírodních lesních oblastí.

Podklad mapy: SMO.

Mapa se obvykle vyhotovuje s vrstevnicemi.

Lesnická mapa s ortofotem

přehledná lesnická mapa umístěná na leteckém snímku...

Lesnická mapa s ortofotem

Přehledná lesnická mapa umístěná na leteckém snímku.

Doplňující linie: mapa může obsahovat linie parcel a katastrů.

Podklad mapy: ortofoto.

Dopravní mapa

přehledná lesnická mapa s barevně odlišenými druhy lesních cest...

Dopravní mapa

Přehledná lesnická mapa s barevně odlišenými druhy lesních cest a jejich názvy.

Doplňující linie: hranice lesů zvláštního určení, lesů ochranných, pásma PHO I. a PHO II., hranice zvláště chráněných území, národních parků a chráněných krajinných oblastí.

Podklad mapy: SMO.

Mapa se obvykle vyhotovuje s vrstevnicemi.

Mapa terénních typů

lesnická mapa s barevně vylišenými terénními typy...

Mapa terénních typů

Lesnická mapa s barevně vylišenými terénními typy, jejich hranicemi a popisem.

Doplňující linie: hranice lesů zvláštního určení, lesů ochranných, pásma PHO I., hranice zvláště chráněných území, národních parků a chráněných krajinných oblastí.

Podklad mapy: SMO.

Mapa se obvykle vyhotovuje s vrstevnicemi.

Všechny typy map lze volně modifikovat dle požadavků zadavatele. Je také možné vyhotovit zcela nový typ mapy.